כתבי דניאל

ב"ה קטעים קצרים ובינונים, הגיגים ורעיונות לחיים הוגנים. כל הזכויות שמורות See my Yahoo! Profile: http://profiles.yahoo.com/danieldotantzfat

Tuesday, May 02, 2017

ב"ה

תזריע

זרע = 277 = עזר = העבר = עברה
 = זהר א-דני = בני חזר
=  אור אבי ואמי = אבי ואמי דבר העתיק הקדוש
= 1276 = 277
=  ראה קרן אבי ואמי
 = תקון אבי ואמי
 = נהיה דבר העתיק הקדוש
=  כל זכר = כל ברכה = הנה אורי
=  הנה הזהר = הנה דבורה
=  דבר העתיקה הקדושה עולם שמחה
= 2275 = 277
 = דבר העתיקה הקדושה עולם גשמי
 = סוף קדוש = שמי השמים בארץ כרצונך
 =3274 = 277 = אשה עץ = ארץ ישראל החיים

קדוש = 410 = ית = דרור

תזריע = 687 = זרעתי = עזרתי
=  זרע קדוש = כל ברכה דרור
 = סוד הברית = מעשה המרכבה

כנגדו = 83 = אנו הויה = אנו כל בית ישראל יחד
= 1082 = 83 = גלמי

עזר כנגדו = 360 = שינ = נשי = שני
=  שימי = כל יש = כל חשב = כל שבח = שכלי
=  יצר עולם שמחה = 1359 = 360 = יצר עולם גשמי