כתבי דניאל

ב"ה קטעים קצרים ובינונים, הגיגים ורעיונות לחיים הוגנים. כל הזכויות שמורות See my Yahoo! Profile: http://profiles.yahoo.com/danieldotantzfat

Tuesday, May 18, 2004

בס"ד

דניאל דותן – כתובים

התבוננות בחיי גוף ונפש, יחיד ורבים, ישראל והאומות עשויה להניב רעיונות. באתר זה נערך נסיון לשתף את צבור הגולשים / קוראים בהיבטים גלויים של חשיבה זאת. תגובות בקורת מתקבלות בברכה – הגם, בעל האתר שומר לעצמו את סמכות העריכה.
בהסתכלות לאחור ברור כי חלק מהנכתב דורש עיון מה. ודאי אין בכוונת הכותב לקבוע אם ההגיגים הנפרשים כאן אמנם ראויים להקדשת הזמן; קורא שאבד את אורך רוחו יוכל תמיד לגלוש הלאה, ואולי זהו סכון אינטלקטואלי אותו הכותב מקבל על עצמו.
עם הזמן תגדל הכמות, ובכך תתגוון האיכות. אין הכותב יכול להבטיח עקיבות גמורה, כי כולנו מגיבים על מציאות המשתנה בקפיצות בלתי צפויות (ברובן). אך הקו הכללי אמור להיות אהבת ישראל – בטוי המכיל, לדעת הכותב, הרבה מעבר להגדרתו המילונית

danieldotan@gmail.com